Magyarország

Rainman Projekt

Integrated Heavy Rain Risk Management (Heves esőzésekből adódó környezeti kockázatok integrált kezelése)
EU INTERREG Central Europe (+ önerő: Magyar Állam)
Támogatási összeg: 89 741 083 Ft

A projekt célja, hogy a különböző adottságú területek vonatkozásában olyan egységes stratégia készüljön, amely biztosítja a heves esőzések hatására bekövetkezett károk megelőzését vagy a károk mértékének minimalizálását. Ehhez fel kell mérni a jelenlegi kockázat mértékét, területi eloszlását, és a károk megelőzésére intézkedéseket kell kidolgozni. A projektben igazgatóságunk német, osztrák, cseh, lengyel és horvát vízügyi szervezetekkel együttműködve fogja kidolgozni a kockázatcsökkentő stratégiákat. A projekt a Szász Állami Környezetvédelmi, Mezőgazdasági és Földtani Hivatal (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) vezetésével valósul meg.
További információkért látogassa meg a projekt hivatalos weblapját:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/RAINMAN.html