Magyarország

Címlap Közérdekű A Pálfy-vízügyi technikus-képzési kínálata

A Pálfy-vízügyi technikus-képzési kínálata

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma a 2017/18-as tanévben érettségivel rendelkezők részére - nappali tagozaton, iskolarendszerben – kétéves vízgazdálkodó technikus-képzést indít. E szakma elsajátítható felnőttoktatás keretében is, szintén két év alatt, heti 3 esti alkalommal. Ezen kívül az intézmény környezetvédelmi technikus és magasépítő technikus-képzést is szervez, ugyancsak felnőttoktatás keretében.

 

A vízgazdálkodó technikus szakképesítés (OKJ 54 853 02) munkaterületének rövid leírása:
A vízgazdálkodó technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.
E szakképesítéssel rendelkező képes:
szakmai előírásokat alkalmazni, munkaszervezési feladatokat ellátni, vízgazdálkodási feladatokat ellátni, oktatáson-képzésen részt venni, oktatást tartani, részt venni a tervkészítési munkákban, kapcsolatot tartani, méréseket, megfigyeléseket végezni, vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni, fenntartani, karbantartani a vízgazdálkodási létesítményeket, hajózsilipet üzemeltetni, felszíni víz kitermelését végezni, irányítani, vízmű és szennyvíztisztító-mű üzemeltetési és ellenőrzési munkát végezni, részt venni az árvízi védekezésben, részt venni a belvízi védekezésben, a helyi vízkár-elhárítási munkákban, a vízminőség kárelhárításában, közreműködni vízhasznosítási feladatok ellátásában.

 

A környezetvédelmi technikus szakképesítés (OKJ 54 850 01) munkaterületének rövid leírása:
Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
alkalmazni a szakmai előírásokat, a környezeti adatokat nyilvántartani, feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait, a szennyezőanyag-kibocsátásokat nyilvántartani, nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket, adatszolgáltatást végezni, részt venni környezetvédelmi tervek készítésében, méréseket végezni, értékelni, mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat, közreműködni a bírság kiszabásában, közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban, részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban, részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében, panaszok ügyében eljárni, pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni, kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról, szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

A magasépítő technikus szakképesítés (OKJ   54 582 03) munkaterületének rövid leírása:
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
rendszerezni a különböző építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát, térbeli testeket síkban ábrázolni: vetületben, axonometriában, perspektívában szabadkézi vázlatot készíteni, arányosítani, mérni, ellenőrizni irányítás mellett, terveket, tervrészleteket szerkeszteni, számítógéppel segített tervezői programokat használni, meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, megérteni az építőipari alapfogalmakat, építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes- és magasságmérés eszközeit, műszereit, a mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket, megérteni az alapozási módokat, értelmezni az alépítményi szigeteléseket, rendszerezni a függőleges teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket, rendszerezni a vízszintes, íves és ferde teherhordó szerkezeteket, alépítményi munkákat végezni, felépítményi munkákat végezni, húzásra és nyomásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, rendszerezni az építési beruházási folyamatokat, megkülönböztetni a tetők, fedélszerkezetek típusait és a tetőfedések fajtáit, szabad kézzel tervrészletet készíteni, irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával, hajlításra és nyírásra ellenőrizni és méretezni a szerkezeteket, értelmezni a tartók alakváltozásait, ellenőrizni és méretezni a magasépítési vasbeton szerkezeteket, értelmezni az alakváltozással, repedéssel kapcsolatos követelményeket, alkalmazni a tervezés, kivitelezés során az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat, szakmai idegen nyelven kommunikálni, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni, közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában, számítógéppel segített tervezői programokat alkalmazni, értelmezni a technológiai terveket, előírásokat, betartani, betartatni a munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat.

Jelentkezési határidők:
- Érettségire épülő, nappalis 2 éves képzések: 2017. augusztus 15.
- Felnőttoktatás: 2017. augusztus 15.

A képzésekről további információ: személyesen a SZMSZC Pálfy – Vízügyi Tagintézményének Tanműhelyében, Szolnok, Tószegi út 24. vagy az 56/412-180-as telefonszámon.