Magyarország

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010
Kedvezményezett: OVF-ÉDUVIZIG-ADUVIZIG-NYUDUVIZIG-FETIVIZIG-ÉMVIZIG-TIVIZIG- KÖTIVIZIG-ATIVIZIG konzorciuma

Támogatási összeg: 5 200 000 000 Ft (ebből KÖTIVIZIG: 915 000 000 Ft)

A projekt keretében a KÖTIVIZIG működési területén belül megvalósul a Villogó belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója, továbbá az Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak mederfejlesztése és műtárgyainak komplex rekonstrukciója. Ennek köszönhetően jelentősen nő a csatornák medertározási kapacitása, a tervezett műtárgyakkal az öntözővíz a megfelelő területre kormányozható, illetve ott visszatartható. A projektnek köszönhetően növekedik az érintett települések belvízi biztonsága, nő a belvízelvezetés hatékonysága a védekezési költségek csökkentése mellett.

További információk és letölthető dokumentumok:

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/csatornarekonstrukcio