Magyarország

feed-image

Címlap Közérdekű

Tájékoztató, hirdetmények

Az árvízvédelmi töltésen való közlekedés szabályai

1. Esős időben, burkolat nélküli felázott töltésen közlekedni tilos! Tilos a gátsorompók önhatalmú felnyitása, vagy a sorompó töltésrézsűn történő megkerülése! Tilos a töltésrézsűn, előtereken közlekedni, parkolni, sátorozni! A töltéskoronán megállni, várakozni a vízoldali koronaélben, a töltéskorona-burkolat igénybevétele nélkül a padkán engedélyezett. Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek!
2. Az engedély a csónakkikötők, szabadvízi strandok és horgászhelyek megközelítésére szolgál. A közlekedési engedély személy- és áruforgalom lebonyolítását szolgáló átmenő célú közlekedésre nem érvényes, ilyen célú közlekedésre az árvízvédelmi töltéskorona igénybevétele tilos! A gát-sorompóval, tiltótáblával, vagy egyéb módon lezárt védtöltésre, az engedély kiadásának dátumától, érvényességi idejétől függetlenül az engedély területi hatálya érvényét veszíti.
3. Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a töltések védképességének megőrzése, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal, a töltésen történő közlekedést korlátozza, megtiltsa.
4. A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani! A közlekedés fokozott óvatosságot igényel. Mindenkor számítani kell a töltésen lévő bukkanókra, a porképződés miatt korlátozott látási viszonyokra. Az árvízvédelmi töltésen való közlekedés esetében a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/h. Az engedélyes csak saját felelősségére közlekedhet a töltésen. Esetleges balesetért, járműben keletkezett kárért, vagy személyi sérülésért az igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal.
A töltésen közlekedő kerékpárosok részére a gépkocsival elsőbbséget kell biztosítani!
5. Az engedélyes a közlekedésével okozott kárt (árvízvédelmi töltésben és annak tartozékaiban stb.) köteles megtéríteni. Amennyiben károkozása súlyosabb, vagy az a védműként szolgáló állami tulajdonnak szándékos cselekménnyel történő rongálása, akkor ez szabálysértési, illetve büntetőeljárást, valamint az engedély visszavonását vonja maga után.
6. Az engedélyes köteles engedélyét a töltésen történő közlekedéskor, parkoláskor magánál tartani, és az őrszemélyzet, vagy az arra illetékes ellenőrzést végző kérésére felmutatni. Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni a helyszínen, akkor tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül! Ezen cselekmény minősítését nem oldja fel az utólagosan bemutatott engedély!
7. Amennyiben az engedélyes az engedélyben meghatározott előírásokat nem tartja be, akkor az őrszemélyzet vagy az ellenőrzésre jogosult az engedélyt bevonhatja, kezdeményezheti a szabálysértési eljárás megindítását, valamint a közlekedési engedély újbóli kiadásának, vásárlásának letiltását.
8. Az engedély visszavonása, továbbá az 1-3. pontokban leírtak esetén, az engedély ára nem igényelhető vissza.
9. Hatósági jelzés (forgalmi rendszám) viselésére kötelezett gépjárművel engedély nélkül a védtöltésen közlekedni, tartózkodni szigorúan tilos!

 

Hajósoknak szóló hirdetmények

Szent István napi ünnepségek Szolnokon

 

Hajósoknak szóló hirdetmények

Motorcsónak verseny a Tisza-tó Abádszalóki medencéjében

 

Hajósoknak szóló hirdetmények

Tűzijáték Tiszaroffon

 

Ismeretlenek megrongálták a Tisza-tavi gátzárat

Alig telt el pár óra a Tisza-tó melletti árvízvédelmi töltésen elhelyezett gátkapuk augusztus 4-i  lezárása óta, ismeretlen tettesek még aznap éjjel megrongálták a tiszaszőlősi gátőrház melletti kaput, illetve széthúzták a 169+020 tkm. szelvényben elhelyezett betonelemeket.

Bővebben...

 
További cikkeink...