Magyarország

Címlap Rólunk Jeles események, érdekességek VÍZKO - Nemzetközi Vízgazdálkodás-tudományi Konferencia

VÍZKO - Nemzetközi Vízgazdálkodás-tudományi Konferencia

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Egyesület,  valamint a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata 2010-ben új, a vízgazdálkodásban tevékenykedő szakemberek nemzetközi tudományos fórumát kezdeményezte, a VÍZKO-t. Időszerűségét jelzi, hogy a VÍZ mára a XXI század talán legnagyobb kihívása lett. A Tisza vízgyűjtőjén 5 ország népei élnek, két legnagyobb érintettje pedig Románia (46%), és Magyarország (30%). A Tisza és mellékfolyói a Szamos, a Kraszna a Túr, a Berettyó, a Körösök, a Maros sűrű érhálózatot alkotnak a Kárpát-medence dél-keleti szegletében. Állapotuk, a bennük folyó víz mennyisége, minősége, élővilága, energiája, vagy éppen árvízi fenyegetése jelentősen befolyásolják az itt élők helyzetét, de a vízgyűjtőn lentebb fekvőkét is. Nem mindegy tehát, hogy mi történik a vízgyűjtőkön! Mindez magas színvonalú mérnöki tudást és a kapcsolódó számos tudományterülettel való párbeszédet, megértést követel meg.A vizes szakmában is új fejezetet nyit, hogy ma már mindkét ország az Európai Unió tagja. Az Unió Víz Keretirányelve pedig előírja, hogy 2015-ig jó ökológiai állapotba kerüljenek Európa vizei. Ennek érdekében együttműködésre kötelezi a határokkal osztott vízgyűjtőkön élőket is – aminek a hatékonyságát nyilvánvalóan erősíti a civil együttműködés, különösen a vízzel foglalkozók kapcsolatrendszere. Hasonló nagy feladatok várnak a vízzel foglalkozó szakemberekre, hogy az Európai Unió jelenleg formálódó Duna Stratégiájában kapjon a jelentőségének megfelelő súlyt a Tisza vízgyűjtője. A Duna Stratégiában Magyarország két „prioritás” koordinátora lett: a vízminőségé Szlovákiával, az árvízvédelemé Romániával közösen. Különösen fontos hogy ezt a szakmai civil társadalom támogassa, hogy minél hatékonyabb legyen és hasznosuljon a mi számunkra is. 

Ezért a tavaly e tárgyban Székelyudvarhelyen sikeresen megrendezett „Mérnökök a Tiszáért” folytatása lesz június 10-én és 11-én, Debrecenben tervezett konferencia. A rendezvényen jelen lesznek a magyarországi társzervek is, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Viziközmű Szövetség és több egyetem „vizes” tanszéke is. Számos vízügyi területen vállalkozói – tervezői és kivitelezői – kapcsolatok is vannak, illetve alakulnak. Számítunk ezek részvételére is.