Magyarország

Gépüzemnapló és zsilipnapló mezőgazdasági vízhasználók részére

Gravitációs vízátadási helyeknél az engedélyben megadott zsilip a vízátadási és egyben vízmérési hely.

A műtárgy kalibrálását az engedélyesnek el kell végeztetnie. Az engedélyes köteles vezetni a zsilipnaplót(vízgazdálkodási üzemnaplót), melyet a vízszolgáltató ellenőrizni jogosult. A zsilipnaplónak tartalmaznia kell a zsilip mozgatás időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), a hozzá tartozó nyitás értékét (zsilip állását), felvíz- és alvíz szinteket, a zsilip műszaki adatait és a vízhozamot l/s-ban. A műtárgy kalibrálási jelleggörbéje és a rögzített adatok alapján kell a vízhozamot megállapítani. A felhasznált víz mennyiségét a zsilipen átvezetett vízhozam és a hozzátartozó idő szorzatában állapítják meg. A zsiliptábla-állás észlelési napló 1 pld-t a szakaszmérnökségre az aktuális hónapot követő 5.-ig el kell juttatni, az így rögzített adatok a vízrajzi adatforgalom részét fogják képezni. A fenti adatokat tartalmazó zsilipnaplót (vízgazdálkodási üzemnaplót) innen lehet letölteni:

Zsilipnapló (vízgazdálkodási üzemnapló) minta

Szivattyús vízátadási helyeknél gépüzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell, darabonként az üzemeltetett szivattyú típusát (gyári számát, azonosítót), teljesítményét és üzemóráját. A felhasznált víz mennyiségét az üzemeltetett szivattyúk névleges teljesítményének és az üzemi időnek a szorzata adja.  A gépüzemnaplót a vízszolgáltató ellenőrizni jogosult. A gépüzemnapló 1 pld-t a szakaszmérnökségre az aktuális hónapot követő 5.-ig el kell juttatni, az így rögzített adatok a vízrajzi adatforgalom részét fogják képezni. A fenti adatokat tartalmazó gépüzemnaplót innen lehet letölteni:

Gépüzemnapló minta