Magyarország

Címlap Árvizi kockázatkezelés Jóváhagyták Magyarország Árvízi Kockázatkezelési Tervét

Jóváhagyták Magyarország Árvízi Kockázatkezelési Tervét

Megjelent az 1146/2016. (III. 25.) Kormányhatározat Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről. A Kormány az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettség teljesítése érdekében elfogadta Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervét, melynek létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Magyarországon közel 3 millió ember él árvízzel veszélyeztetett területen, jelentős arányban éppen a Közép-Tisza vidékén.

 

A lakosság árvízi biztonságának növelése érdekében árvízi kockázatkezelési intézkedések kerültek meghatározásra, más érdekeket is figyelembe véve. Ezen felül mintegy 150 ártéri öblözetre, 109 kisvízfolyásra, valamint 21 nyílt árteres szakaszra készült árvízi elöntési-, veszély- és kockázati térkép, a belvízzel veszélyeztetett területekre pedig belvízi veszélytérkép.
A terv az alábbi Hivatalos Értesítőben jelent meg:
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/14.pdf