Magyarország

Idei mezőgazdasági vízszolgáltatási díjak

A mezőgazdaságban dolgozók széles körét érinti a közbeszédben csak „ingyenes öntözésnek” emlegetett térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás. A nagyszámú félreértés miatt indokolt a kedvezményes lehetőség hátteréről és eljárásrendi szabályairól egy rövid tájékoztatás.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/F. § (1) bekezdése – amely 2014. december 31-től hatályos - feltételesen ad lehetőséget a térítésmentes vízszolgáltatásra. 15/F. § (1) bekezdés alapján:
„Aki mezőgazdasági vízszolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltató részére mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizet. Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját kormányrendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja.”
A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjét a 115/2014. (IV. 3.) Kormányrendelet szabályozza, melynek 6. § (1) bekezdése szerint:
„A mezőgazdasági vízszolgáltatás díját - a vízügyi igazgatási szervek útján - a központi költségvetés biztosítja."
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 2014. 06. 06-án kelt, jelenleg is érvényben lévő állásfoglalása az alábbiakat tartalmazza:
„Aki tehát mezőgazdasági termeléshez, engedéllyel, felszíni vizet vesz igénybe, a szolgáltatást igényli, nem kell a szolgáltatás költségeit megtérítenie (díjat fizetnie), azt a szolgáltatónak az állam a központi költségvetésből megtéríti. A szolgáltatást csak a jogszabályokban előírt engedélyek (vízjogi üzemeltetési engedély, szolgáltatási szerződés) és az idényre vonatkozó előzetes bejelentés alapján lehet igénybe venni!
Térítésmentes vízszolgáltatásnak minősül a rendelet alkalmazásában a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező mezőgazdasági célú vízhasználat (öntözés, rizstelepek, halastavak vízszolgáltatása).”
Abban az esetben, ha az engedélyes a vízjogi üzemeltetési engedélye érvényességi idejének lejárta előtt benyújtja a meghosszabbításra irányuló kérelmét, és az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályától igazolást kap arról, hogy a Hatóság jogfolytonosság miatt érvényesnek tekinti az engedélyét, úgy az engedélyes térítésmentes vízszolgáltatásra jogosultsága az eljárás időszaka alatt is fennáll.
A Kormányrendelet alapján az üzemeltető szervezetek önköltség alapján kalkulált – az érdekképviseleti szervekkel előzetesen leegyeztetett – mezőgazdasági vízszolgáltatási díjait 2015. évre a KÖTIVIZIG jóváhagyta.
A mellékelt díjtételek a térítésmentes vízszolgáltatás feltételeit teljesítő gazdálkodók számára tájékoztató jellegűek, azt a célt szolgálják, hogy a vízhasználók lássák, milyen értékű szolgáltatást vállal magára az állam.

Térítésmentes körbe nem tartoznak a nem mezőgazdasági célú vízhasználatok (pl.: horgásztó, bányató, jóléti tó stb.), a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt vízmennyiségen felüli vízkivételek, illetve a vízjogi üzemeltetési engedély nélküli vízszolgáltatások, azaz azon vízszolgáltatások, amelyek a jogszabályban előírt feltételeknek nem felelnek meg a vízszolgáltatási idény kezdetéig.
A folyamatban lévő, előzmény nélküli engedélyezési eljárások ugyancsak nem felelnek meg a fentiekben meghatározott, térítésmentes vízszolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek.